Wie we zijn

Ons websiteadres is: https://vaatzorgkliniek.nl.

Privacybeleid van de Vaatzorg kliniek

De Vaatzorg kliniek verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR – General Data Protection Regulation). Voor het verwerken van persoonsgegevens is een rechtsgrond nodig. In het onderstaande beleid wordt weergegeven hoe Vaatzorg Kliniek (Keizersgracht 482,
1017EG Amsterdam) (“VZK”, “wij”) uw persoonsgegevens verzamelt, opslaat, gebruikt en openbaar maakt.

Bij de Vaatzorg kliniek willen we graag volledig transparant zijn over de manier waarop we werken en uw persoonsgegevens verwerken. Hier vertellen wij u hoe en waarom wij persoonsgegevens, waaronder cookies, verwerken, evenals uw rechten en onze plichten jegens u, als onze bezoeker, klant of patiënt.

Voor vragen hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via info@vaatzorgkliniek.nl.

Inhudsopgave

Verwerkingsverantwoordelijke
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens en cookies
De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Hoe werken de Vaatzorg kliniek met cookies?
Wanneer slaan we persoonsgegevens op?
Hoe verzamelen we cookies?
Hoelang bewaren we cookies?
Zo verwijdert u cookies uit uw browser
Toestemming geven/intrekken
Uw gegevens bijwerken
Vergeten worden
Uw gegevens krijgen en/of laten exporteren
Informatie van derden
Neem contact op
Wijziging van het beleid voor persoonsgegevens

1.Verwerkingsverantwoordelijke

De Vaatzorg kliniek zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren. Dit betekent dat het onze verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat u:

Zich bewust bent van waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen.
Actieve keuzes kunt maken om de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens al dan niet goed te keuren.
Uw informatie kunt bijwerken.
Uit het systeem kan worden vergeten en dat de gegevens die wij over u verwerken worden verwijderd.
Alle persoonsgegevens die we over u opslaan aan u bekendmaken.
Kunt vragen of wij uw persoonsgegevens exporteren wanneer u bijvoorbeeld van leverancier wisselt.
Uw persoonsgegevens bij ons in veilige bewaring zijn. We maken ze niet bekend aan derden zonder dat u hiervan op de hoogte bent en uitdrukkelijk instemt met hoe en waarom dit gebeurt.
Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor een bezoeker aan onze website

IP-adres en informatie over uw gebruik van de website van VZK, inclusief datum en tijd.

Voor iemand die een afspraak maakt

Naam en identificatienummer (burgerservicenummer, nationaal identiteitsbewijs of gelijkwaardig)
Adresgegevens
Telefoonnummer en e-mailadres
Betaalgegevens
Voor wie een behandeling/operatie ondergaat

Naam en identificatienummer (burgerservicenummer, nummer identiteitsbewijs of organisatienummer)
Adresgegevens
Telefoonnummer en e-mailadres
Betaalgegevens
Patiëntinformatie (zie hoofdstuk hieronder)
Patiëntinformatie

In verband met de uitvoering van een behandeling/operatie bij ons kunnen gevoelige persoonsgegevens over u worden verwerkt. Gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid, is informatie waarvan een inbreuk op de integriteit als bijzonder indringend kan worden beschouwd. We moeten gezondheidsinformatie verwerken om onze diensten voor u als patiënt en klant uit te voeren en conform de regelgeving in overeenstemming met wetgeving over boekhouding en medische dossiers.

3. Persoonsggevens en cookies

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren: naam, adres, burgerservicenummer, e-mailadres, enz. Naast persoonsgegevens zijn er ook cookies. Cookies zijn kleine bestanden die via de browser naar uw computer worden gestuurd (tenzij u cookies uitschakelt) wanneer u een website bezoekt. Hun functie is om informatie te verzamelen over hoe een bezoeker een website gebruikt, vaak om op maat gemaakte content aan te kunnen bieden. Cookies zijn een beetje speciaal omdat de Zweedse Datainspektionen (die de Wet op de gegevensbescherming in Zweden uitvoert) niet heeft besloten of ze bij persoonsgegevens horen of niet.

Ook al vallen cookies juridisch niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn wij van mening dat ze zo belangrijk zijn voor uw privacy dat wij ze wel zo behandelen. En het is belangrijk dat we ze voor u mogen bewaren! Lees hieronder meer over waarom.

4. De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens op basis van het feit dat u klant en/of patiënt bent en om te kunnen voldoen aan onze overeenkomst met u bij bijv. boeking en aankoop van onze diensten.

Bepaalde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een belangenafweging. Dit is van toepassing op alle verwerking waarbij we u aanbiedingen sturen over onze diensten en goederen en een bepaalde segmentatie uitvoeren op basis van bijv. eerdere verwerkingen. Wij verwerken nooit gevoelige persoonsgegevens op basis van belangenafweging.

In sommige gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken, b.v. boekhoudkundige eisen en de Wet patiëntgegevens.

Samenstelling van de verwerking van persoonsgegevens

Online

Persoonsgegevens: Informatie over eenheid evenals geografische en demografische informatie.

Doel: Om met u in contact te kunnen blijven en de diensten van VZK via mailings, campagnes en online advertenties op de markt te kunnen brengen en de website op basis van gebruik te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Rechtsgrond De verwerking is noodzakelijk voor het legitieme belang van VZK om de website te verbeteren, stroomlijnen, vereenvoudigen en ontwikkelen en om meer klanten aan te trekken en het aantal terugkerende klanten te vergroten (belangenafweging).

Tijd:  24 maanden

Klant

Persoonsgegevens: Persoonsgegevens, contactgegevens evenals betaalgegevens en aankoopgeschiedenis.

Doel: Om aankopen te kunnen doen en deelbetalingen of krediet mogelijk te maken. Bij een dergelijke verwerking worden uw gegevens ook overgedragen naar de kredietmaatschappij (zie aankoopvoorwaarden).

Rechtsgrond: De verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst met u na te komen, dat wil zeggen wanneer u een aankoop bij ons doet, en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Tijd: Conform de huidige wetgeving zoals de Boekhoudwet.

Patiënt

Persoonsgegevens: Persoonsgegevens, contactgegevens en gezondheidsinformatie.

Doel: Om onze diensten op een veilige en efficiënte manier te kunnen verlenen en te zorgen voor een correcte medische behandeling en opvolging.

Rechtsgrond De verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst met u na te komen, dat wil zeggen wanneer u een behandeling/operatie bij ons uitvoert, en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Tijd: Conform de huidige wetgeving zoals de Wet patiëntgegevens.

5. Hoe werken de Vaatzorg kliniek met cookies?

Het basisidee achter de website van de Vaatzorg kliniek is om onze bezoekers een goede ervaring te bieden. We willen onder meer op maat gemaakte handleidingen en verdiepende informatie kunnen presenteren, aangepast aan elke afzonderlijke persoon die de site gebruikt. Om dat te kunnen doen, houden we bij hoe bezoekers rondklikken en welke handleidingen ze downloaden. Dit betekent dat we later suggesties kunnen doen om meer te lezen over het specifieke onderwerp of aanverwante gebieden. Het bijhouden gebeurt met behulp van cookies. Het is natuurlijk mogelijk om onze website te gebruiken zonder dat wij cookies mogen opslaan. Dan is de ervaring niet zo persoonlijk en goed als hij bedoeld is.

Als u op enig moment uw e-mailadres achterlaat tijdens uw bezoek aan de website, wordt de cookie aan uw e-mailadres gekoppeld. Dit betekent dat wij u, als u daarmee instemt, suggesties kunnen e-mailen voor verdieping in het onderwerp waarin u geïnteresseerd bent, in de vorm van bijvoorbeeld handleidingen en blogposts en dat we u kunnen bereiken met relevante informatie en aanbiedingen in andere kanalen.

6. Wanneer slaan we personsgegevens op?

Cookies worden continu opgeslagen, zolang u dat goedkeurt. Anders worden persoonsgegevens opgeslagen wanneer:

  • U een handleiding of ander bestand downloadt via een formulier op onze site
  • U een chat begint
  • U op andere manieren persoonsgegevens digitaal aan ons overhandigt, bijvoorbeeld door inschrijving voor trainingen/evenementen/seminars, via contactformulieren enz.
  • U een afspraak maakt voor een behandeling

7. Hoe verzamelen we cookies?

Op onze websites worden cookies bijgehouden met behulp van trackers, voor verschillende doeleinden. In ons geval gaat het erom de bezoeker een op maat gemaakte ervaring van ons aanbod te bieden en een betere advertentieomgeving voor onze bezoekers te creëren.

Cookies worden gebruikt voor bepaalde functies die onze websites voor de gebruiker verbeteren of ons statistische gegevens geven over het gebruik van de site. Onze websites gebruiken cookies. Volgens de wet moet iedereen die een website bezoekt, worden geïnformeerd over waar cookies voor worden gebruikt. De gebruiker moet ook de mogelijkheid krijgen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies voor het opslaan of ophalen van gegevens in bijv. mobiel of computer. In de meeste browsers kunt u cookies blokkeren. In ons cookiebeleid vindt u informatie over hoe wij omgaan met cookies. Wij gebruiken de volgende trackers om cookies bij te houden en te analyseren:

8. Hoeland bewaren we cookies?

We bewaren cookies alleen zolang als nodig is voor het doel. We bewaren informatie niet meer dan 24 maanden nadat de klant voor het laatst een aankoop heeft gedaan of interactie heeft gehad met de website van VZK. De informatie wordt verzameld in overeenstemming met dit beleid. VZK kan gegevens langer bewaren om haar wettelijke belangen te beschermen.

9. Zo verwijdert u cookies uit uw browser

Hoe u cookies uit uw browser verwijdert, hangt af van de browser die u gebruikt. U kunt informatie vinden via de eigen interface van de browser of website. Enkele veelvoorkomende browsers en hoe u daar cookies uit verwijdert (klik voor externe link):

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

10. Toestemming geven/intrekken

Wij beginnen pas met het verwerken van uw persoonsgegevens en cookies nadat u akkoord bent gegaan met de verwerking, evenals het doel van de verwerking.

U voorkomt voorts het opslaan van cookies en het verwijderen van reeds opgeslagen cookies via uw browser. De aanpak varieert afhankelijk van de browser, dus we verwijzen u naar de helpsectie van uw browser voor de juiste procedure.

Om onze handleidingen te downloaden, moet u ermee akkoord gaan dat we uw informatie opslaan, zodat we u suggesties kunnen geven voor verder lezen over het onderwerp. U kunt zich op elk moment weer afmelden voor de mailings via een link in de e-mail. U kunt uw mailinginstellingen ook bijwerken via de link in de e-mail. Als u zich afmeldt voor verdere mailings, worden uw persoonsgegevens uit ons systeem verwijderd. U kunt ons ook e-mailen op info@vaatzorgkliniek.nl.

11. Uw gegevens bijwerken

Om uw persoonsgegevens bij te werken, hoeft u ons alleen een e-mail te sturen op: info@vaatzorgkliniek.nl en wij zullen uw gegevens bijwerken.

12. Vergerten worden

Om uw gegevens uit onze systemen en registers te laten verwijderen, meldt u dit aan ons op:

info@vaatzorgkliniek.nl

13. Uw gegevens krijgen en/of laten exporteren

Om erachter te komen welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen en om deze eventueel naar een nieuwe leverancier te exporteren, kunt u dit aan ons meedelen op info@vaatzorgkliniek.nl. We sturen u dan zo snel mogelijk alle persoonsgegevens die we hebben opgeslagen.

14. Informatie van derden

VZK kan uw gegevens bekendmaken aan derden, zoals partners en aanbieders van betaal- en communicatiediensten. Derden mogen de gegevens alleen gebruiken om de diensten van VZK te communiceren en/of te verkopen. De gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt om te voldoen aan de wettelijke belangen van VZK bij bijv. fraude of iets dergelijks. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER als een van onze partners daar gevestigd is. Als dit het geval is, zal VZK maatregelen nemen om te handelen in overeenstemming met de EU/US Privacy Shield-overeenkomst.

15. Neem contact op

Als u vragen heeft over hoe en waarom wij persoonsgegevens en cookies verwerken, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via info@vaatzorgkliniek.nl

16. Wijziging van het beleid voor persoonsgegevens

De Vaatzorg kliniek behouden zich het recht voor om dit beleid met betrekking tot persoonsgegevens te wijzigen indien nodig. Als het beleid wordt gewijzigd, wordt u hierover op de hoogte gebracht indien de wijziging gevolgen heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De nieuwste versie van het beleid inzake persoonsgegevens is altijd te vinden op vaatzorgkliniek.nl/privacybeleid. Bovenaan de eerste pagina van dit beleid ziet u de datum van de laatste update.

Ontvang onze brochure

Download nu uw gratis brochure en zeg vaarwel tegen uw spataderen

Kom meer te weten over Vaatzorgkliniek, spataderen, draadaderen, hun oorzaken, symptomen en behandelingsopties.
Nu downloaden